0

Vyjádření Výzkumného ústavu bezpečnosti práce k naším produktům 2. 4. 2015

V Praze dne 2. 4. 2015

Produkty, zejména pak ergonomická litá polyuretanová (PUR) hrana, nábytek pro školy a vzdělávací instituce, které pochází od české  výrobní společnosti Nábytek Vasa, s. r. o.,  lČ 48204749, se sídlem Měšická 2697,390 02 Tábor, odpovídajícím způsobem podle našeho názoru naplňují příslušné ergonomické ukazatele a  přispívají k prevenci zdravotních  potíží.

Toto vyjádření je vyhotoveno na základě prostudování dostupné dokumentace a praktického seznámení se s danými produkty.

RNDr.  Stanislav Malý, Ph.D.

ředitel VÚBP

předseda České ergonomické společnosti

Vyjádření ke stažení zde

 

Zboží bylo úspěšně přidáno do tašky