0

Prohlášení společnosti

Společnost ohledně vzniku svých právních závazků a jejich plnění prohlašuje :

  • Reklamní a obchodní sdělení společnosti mají  pouze informativní charakter a nejsou návrhem na uzavření jakékoli smlouvy.
  • Společnost si vyhrazuje právo jakoukoliv smlouvu neuzavřít, a to i v kterékoli fázi jednání.
  • Společnost právně jedná pouze v písemné formě. Jednání v jiné formě společnost nezavazuje, pokud z její strany nebylo výslovně uvedeno či dohodnuto s druhou smluvní stranou jinak.
  • Společnost vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s jakýmkoli dodatkem, změnou či odchylkou, a odpověď na nabídku s dodatkem, změnou či odchylkou se tedy považuje za přijetí nabídky.
  • Společnost poskytuje informace výlučně na základě podkladů a dokladů dostupných ke dni poskytnutí příslušné informace a nepřebírá tak odpovědnost za ovlivnění poskytnuté informace okolnostmi, které nemohla zjistit ani při vynaložení objektivně možné péče a nebo, které nastaly až po poskytnutí příslušné informace.

Zboží bylo úspěšně přidáno do tašky