0

Certifikáty

Certifikace ISO

Naše společnost je certifikována dle norem ISO 9001:2015 (Systém řízení jakosti). Vedení firmy si tímto udržuje vysokou úroveň zavedených procesů a tím i stabilní a vysoké kvality poskytovaných služeb. Touto cestou si firma stanovuje své cíle a plány v oblasti kvality produkce. 

Certifikace ergonomické PUR hrany

Naše PUR hrana úspěšně prošla testy u Technického a zkušebního ústavu stavebního v Praze, čímž získala certifikát dle následujících předpisů:

  • vyhláška č. 6/2003 Sb, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností; 
  • ČSN EN ISO 16000-10, Vnitřní ovzduší - Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební cely
  • ČSN EN ISO 16000-11, analýza vzorků vychází z ISO 16000-6 a ISO 16000-3

Zboží bylo úspěšně přidáno do tašky